Roadbarier

Rroadbarier

De mobile barrier wordt gebruikt voor wegafzetting of afscheidingen tussen de weg en voet- of fietspaden.